For høyt blodtrykk - hva kan man gjøre?

Skrevet av
Forhøjet blodtryk

Hva er for høyt blodtrykk?

For høyt blodtrykk, også kalt hypertensjon, er et uttrykk for at hjertet arbeider hardere enn normalt og dermed setter både hjertet og arteriene under større press. Dette kan føre til hjerteanfall, slag, nyresvikt, øyeskader og aterosklerose. Hvis et høyt blodtrykk ikke behandles, blir hjertet nødt til å arbeide desto hardere for å pumpe tilstrekkelig med blod og oksygen rundt til kroppens organer og vev for å imøtekomme behovene.

For høyt blodtrykk defineres hos en voksen person som et blodtrykk på 140 mmHg eller høyere i det systoliske trykket, eller 90 mmHg eller høyere i det diastoliske trykket. Hvis det systoliske blodtrykket er mellom 120 og 140 mmHg er blodtrykket ikke nødvendigvis for høyt, men det er i gråsonen. Normalt blodtrykk ligger på 120/80.

Gravide har normalt et litt høyere blodtrykk på grunn av det ekstra arbeidet kroppen belastes med under graviditeten. Hvis du som gravid har et høyere blodtrykk enn vanlig, skal du kontakte legen din så du kan få kontrollert blodtrykket og den generelle helsen.

Du kan måle blodtrykket ditt ved hjelp av en blodtrykksmåler. Du kan finne slike her.

Hva er lettere forhøyet blodtrykk?

Et lettere forhøyet blodtrykk ligger mellom 140/90 og 160/90 og kalles også moderat høyt blodtrykk. I slike tilfeller vil legen vurdere flere aspekter i hverdagen din. Hvis du har en lav risikoprofil kan det være mulig å senke blodtrykket gjennom enkle livsstilsendringer og medisin vil ikke være nødvendig. Legen vil ofte observere virkningen av endringene dine i opptil ett år før han vurderer andre tiltak, som medisin.

Hva er grenseverdiene for normalt og for høyt blodtrykk?

 • Normalt blodtrykk er under 140/90 mmHg, med unntak av hvis du har sukkersyke (diabetes), da du bør ha et blodtrykk under 135/85.
 • Lettere eller moderat forhøyet blodtrykk er mellom 140/90 og 160/100. Behandling med medisin kan komme på tale hvis personen har andre risikofaktorer.
 • Et tydelig for høyt blodtrykk er over 160/100. Hvis det er tilfelle, vil behandling med medisin vanligvis komme på tale.
 • Høyt blodtrykk kan være forhøyelse av kun det systoliske blodtrykket, f.eks. 170/70 mmHG. Forhøyelse av kun det diastoliske blodtrykket er f.eks. 130/104 mmHg. Eller forhøyelse av begge blodtrykk, f.eks. 170/110.

Les om for lavt blodtrykk her

Blodtrykk tabell

Hvorfor er for høyt blodtrykk skadelig?

For høyt blodtrykk er et uttrykk for at hjertet arbeider hardere enn normalt, og dermed at både hjertet og arteriene er under større press. Dette kan føre til hjerteanfall, slag, nyresvikt, øyeskader og aterosklerose. Hvis et høyt blodtrykk ikke behandles, blir hjertet nødt til å arbeide desto hardere for å pumpe tilstrekkelig med blod og oksygen rundt til kroppens organer og vev for å imøtekomme behovene.

Når hjertet er tvunget til å være på overarbeid i lengre tid, har det en tendens til å bli større. Et litt forstørret hjerte kan fungere helt fint, men et hjerte som er veldig forstørret har vanskelig for å gjøre jobben sin skikkelig.

Arterier og arterioler har også problemer under påvirkning av et for høyt blodtrykk. Etter hvert som tiden går dannes det arrvev som blir harde og mindre elastiske. Dette kan skje når folk blir eldre, men et for høyt blodtrykk setter fart i denne utviklingen, sannsynligvis fordi hypertensjon fremskynder aterosklerose.

Arteriell skade er ikke bra fordi harde og innsnevrede arterier ikke har mulighet til å forsyne de nødvendige mengdene med blod til kroppens organer. Og hvis kroppens organer ikke får tilstrekkelig med oksygen og næringsstoffer, kan de ikke fungere ordentlig. Det er også risiko for at en blodpropp avleirer seg i en arterie som er innsnevret som følge av aterosklerose, noe som fører til at en del av kroppen ikke forsynes tilstrekkelig med blod. Hjertet, hjernen og nyrene er særlig utsatte for å bli skadet ved for høyt blodtrykk .


Årsaker til for høyt blodtrykk

Det er kun i ca. 5 prosent av oppdagede tilfeller at legen kan peke på en klar årsak til hvorfor man har for høyt blodtrykk. Dette kaller man essensiell eller primær hypertensjon. Essensiell hypertensjon er egentlig en misvisende betegnelse. Det er en gammel betegnelse som stammer fra da man trodde at det var sunt å ha høyt blodtrykk. I dag vet vi bedre. I de 5 prosentene av tilfellene der legen finner en egentlig årsak til det for høye blodtrykket, kalles det for sekundær hypertensjon.

Det er flere ting som man mener kan spille inn i forbindelse med for høyt blodtrykk. Det er bl.a. sannsynlig at arv og genetiske forhold spiller en stor rolle i om man får for høyt blodtrykk. Ellers er de viktigste årsakene man forbinder med høyt blodtrykk følgende:

 • Fedme
 • Diabetes
 • For lite fysisk aktivitet
 • Høyt alkoholinntak
 • Høyt saltinntak
 • Høy alder

For høyt blodtrykk på grunn av stress

Har du problemer med stress er det også stor risiko for at du har for høyt blodtrykk. Det er forskjell på å være stresset og å ha det travelt. Travelhet er ikke problemet, men er du stresset i en lengre periode og vanskelig for å overskue hverdagen, så er du i faresonen for å ha for høyt blodtrykk.

Er du generelt stresset bør du få sjekket blodtrykket hos legen din. Behandling bør samtidig foregå etter legens anvisning. Du kan lese mer om stress hos NHI.no.

Hvordan påvirker overvekt for høyt blodtrykk?

Undersøkelser har vist at endringer i blodtrykksnivået er påvirket av kroppsvekten, endringer i kroppsvekten over en lengre periode samt hudtykkelsen. Disse faktorene er med andre ord forbundet med stigning og utvikling av for høyt blodtrykk. Det er derfor ikke usedvanlig at overvektige personer har et høyt-normalt til moderat forhøyet blodtrykk.

Fysisk inaktivitet utgjør en risikofaktor for hjertesykdom. Videre er stillesittende eller inaktiv livsstil ofte årsaken til fedme, en risikofaktor som finnes både ved for høyt blodtrykk og hjertesykdom. Regelmessig mosjon hjelper med til å kontrollere vekten og senke blodtrykket. Man skal ikke være redd for å være fysisk aktiv, mosjon bør så avgjort være en del av det daglige programmet. Ut over å hjelpe med til å nedsette risikoen for hjerteanfall, kan mosjon også være medvirkende til at man reduserer overvekten eller holder en fornuftig vekt.

Statistikken viser at mange mennesker med for høyt blodtrykk også er overvektige. Hvis man er overvektig eller har økt vekten gjennom lengre tid, bør man skjære ned på kaloriene og kvitte seg med overvekt. Legen kan ordinere en diett som er skreddersydd til den enkeltes behov.

Hvis man settes på diett skal man følge den nøye, inkludert evt. anbefalinger om å sette ned alkoholforbruket. Alkohol inneholder et høyt antall tomme kalorier, så hvis man forsøker å bli kvitt overvekt, bør man unngå alkoholholdig drikke. Ofte når folk mister overvekten, faller blodtrykket tilsvarende.

Hvordan påvirker salt og natrium blodtrykket?

De fleste skandinaver inntar mer salt (natrium) enn kroppen har behov for. Et høyt natriumforbruk øker blodtrykket hos enkelte personer og fører dermed til for høyt blodtrykk. Personer som har fått konstatert for høyt blodtrykk settes ofte på kost med nedsatt saltinnhold.

Ved å redusere natrium (eller) saltforbruket, senkes blodtrykket hos enkelte personer. Legen din vil kanskje ordinere en kost med nedsatt saltinnhold. Dette betyr at du bør unngå salt mat og skjære ned på mengden av salt som brukes i matlaging og til maten ved bordet.

Hvid kittel syndrom

Hvit kittel syndrom

Hvit kittel-syndrom er en betegnelse for at blodtrykket stiger når det blir målt eller skal måles. Alene tanken eller frykten for at noe kan være galt kan gi økt stress og spenning og som resultat stiger blodtrykket. Dette er helsepersonell godt klar over og derfor måler de blodtrykket over flere omganger slik at du kan venne deg til å bli målt og falle mer til ro. Mange leger gjør det slik at de starter besøket med å måle blodtrykket og så gjentar målingen når de har snakket med pasienten om andre ting. Dette syndromet kan inntreffe selv om du måler blodtrykket selv, og du skal derfor også foreta flere målinger.


Symptomer på for høyt blodtrykk

Det anslås at veldig mange går rundt med for høyt blodtrykk uten å vite det. Det skyldes at symptomene på for høyt blodtrykk er noe vi alle opplever innimellom. Det er derfor ikke så lett for oss selv å oppdage det hvis blodtrykket ikke er normalt.

Symptomene på for høyt blodtrykk er:

 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Tretthet
 • Åndenød eller unormal tungpustethet ved anstrengelse
 • Neseblod
 • Føleforstyrrelser
 • Forvirring

Den eneste måten å oppdage for høyt blodtrykk på er ved å få det målt. Dette kan du få gjort hos legen eller du kan bruke en blodtrykksmåler til test hjemme hos deg selv.

Hvordan føles et for høyt blodtrykk?

Et for høyt blodtrykk kan være vanskelig å merke. Som nevnt ovenfor går veldig mange rundt med tilstanden uten selv å være klar over det. De symptomene man kanskje merker tenker man ikke videre over ettersom det skjer for alle. Ikke desto mindre kan organene dine merke det forhøyede blodtrykket og kan ta skade av det over tid. Les mer om dette under avsnittet Følgesykdommer ved for høyt blodtrykk.


Når er for høyt blodtrykk farlig?

Et for høyt blodtrykk er i utgangspunktet alltid farlig ettersom det øker presset på hjertet, kretsløpet og øvrige indre organer. 

Når skal man oppsøke lege?

Du bør oppsøke legen hvis du etter flere målinger opplever at blodtrykket ditt er høyere enn grenseverdiene. Hvis du er gravid og får målt for høyt blodtrykk, for eksempel ved en hjemmetest, skal du ALLTID oppsøke lege ettersom du har risiko for å få livstruende krampeanfall.


Følgesykdommer ved for høyt blodtrykk

For høyt blodtrykk er en alvorlig tilstand fordi det kan medføre livstruende følgesykdommer. Ettersom et for høyt blodtrykk betyr at hjertet skal arbeide hardere enn det er vant til, øker det også arbeidsbyrden på resten av kroppen. Et for høyt blodtrykk medfører derfor risiko for åreforkalkning og skader på hjerte, hjerne og nyrer. I tillegg er det også høyere risiko for at du kan få slag, blodpropp i hjertet, nyresvikt og nyreskade.

Risikoen for å utvikle følgesykdommer fra et for høyt blodtrykk avhenger av din risikoprofil i forhold til hjertekarsykdom. Her vil legen bl.a. vurdere:

 • alder
 • kjønn
 • røyking
 • forhøyet kolesteroltall
 • fortykkelse av hjertemuskelen
 • sukkersyke
 • tidligere hjertekarsykdom
 • overvekt
 • mangel på mosjon
 • nyreskader, f.eks. med lekkasje av eggehvitestoffer i urinen
 • skader på øyets netthinne

Behandling – Hvordan senker jeg blodtrykket?

Hvis du har fått konstatert for høyt blodtrykk, er det flere muligheter for å senke det ned til normalt nivå igjen.

Hva kan jeg selv gjøre?

Kvitt deg med et par kilo

Hvis du er overvektig, kan du senke blodtrykket ved ganske enkelt å slanke vekk et par kilo kroppsvekt. Det er viktig at du slanker deg på en sunn måte. Det vil si at du skal gjøre det i rolig tempo gjennom en blanding av å spise sunt og mosjonere. Hold styr på utviklingen ved hjelp av en vekt og en blodtrykksmåler.


Hold øye med hva du spiser og drikker

Eksperter anbefaler at du:

 • Dropper mat med høyt fettinnhold, spesielt mettet fett.
 • Spis masse frukt og grønnsaker.
 • Spiser mat med fullkorn og unngår bearbeidede matvarer, spesielt med høyt innhold av karbohydrater, sukker, fett og salt.
 • Begrenser inntaket av alkohol. Selv om små mengder av alkohol har vist seg å kunne senke blodtrykket, kan store mengder ha motsatt effekt. Overstig derfor ikke anbefalt ukentlig inntak.
 • Begrenser inntaket av koffein ettersom det normalt hever blodtrykket.

Beveg deg

I forlengelse av sunn kost ligger mosjon. Du har større muligheter for å kvitte deg med de ekstra kiloene hvis du i tillegg til en sunn kost sørger for å bevege deg hver dag. Det anbefales at du beveger deg i minst 30 minutter hver dag. Mosjon behøver ikke kun være jogging eller gå på treningssenteret. En tur i hagen med hekksaksen, vaske bilen, rengjøre i huset og lignende teller alle som fysisk aktivitet. Huskeregelen er at det skal være aktiviteter der pulsen stiger. Så gå ut og gå en lang tur i høyt tempo, svøm en tur eller ta noen runder med gressklipperen og så vil du raskt se forbedringer i både vekt og blodtrykk.


Pass på saltet

Salt er en av de største synderne når det kommer til for høyt blodtrykk. De fleste menn får i dag dobbelt så mye salt som daglig anbefalt mengde. Ved kun å spise 3 gram mindre salt om dagen begrenser du risikoen betraktelig. Hvis du gradvis skjærer ned på den daglige mengden av salt, er det mindre sannsynlig at du opplever en forskjell i smaken.

Den letteste måten å skjære ned på saltet på er ved å lage maten selv. Forarbeidede matvarer har som regel et høyt innhold av salt, så ved å spise mindre av disse, reduserer du automatisk inntaket av salt. I stedet for å bruke ekstra salt i maten for å få smak, kan du også med fordel bruke flere andre krydder til å smaksette maten.

Kalium hjelper kroppen med å kvitte seg med salt. Ved å inkludere flere matvarer som inneholder kalium, hjelper du derfor kroppen og blodtrykket. Prøv derfor å spise mer av rosiner, bananer, tunfisk og melk.


Slapp av

Stress har en dårlig innflytelse på blodtrykket og det er derfor en god idé å slappe mer av og få mer ro i hverdagen. Prøv derfor å lytte til rolig musikk, meditere eller begynne med yoga. Få minutters meditasjon om dagen har vist positive resultater på hjernen og kan gi deg mer ro i hverdagen. Prøv også å sitte i sollyset når det er mulighet for det. Sollys frigir endorfiner i hjernen og kan hjelpe på å senke blodtrykket.

Det er usunt å være stresset over lengre tid, så husk også å snakke med familie og venner hvis du opplever at du har en stresset hverdag.


Stump røyken for godt

Å slutte å røyke er sannsynligvis noe av det beste du kan gjøre for hjertet og for helsen i det hele tatt. I tillegg til at røyking er usunt, stiger blodtrykket hver gang du røyker en sigarett. Dropp derfor sigarettene eller tobakken og senk blodtrykket samtidig som du forlenger levetiden.

Hvis du har behov for hjelp til å stumpe røyken for godt kan du spørre legen din om råd. 


Med din egen blodtrykksmåler kan du selv kontrollere blodtrykket når du har behov for det. Den kan hjelpe deg med å følge utviklingen din, men den kan også hjelpe deg med å forstå din egen kropp bedre. Ved å forstå hva som får blodtrykket til å stige i dagligdagen, kan du lettere legge om livsstilen til det bedre.

Medisin

Hos enkelte mennesker vil vekttap, lavere saltforbruk og andre livsstilsendringer ikke være nok til å senke et for høyt blodtrykk tilstrekkelig. Hvis dette gjelder for deg, trenger du trolig å ta medisin i tillegg. Der finnes en rekke medikamenter som senker blodtrykket. Noen er vanndrivende og driver salt ut fra kroppen og andre myker opp blokkerte blodkar. Andre igjen forhindrer blodkarene i å trekke seg sammen og innsnevres. Ettersom det normalt ikke finnes en endelig kur mot for høyt blodtrykk, er behandlingen som regel livsvarig. Hvis behandlingen avbrytes, kan blodtrykket begynne å stige igjen.Kilder
hjerteforeningen.dk
netdoktor.dk
netpatient.dk

Fri frakt fra 499 kr

Med Helthjem, Posten eller PostNord

14 dagers returrett

14 dagers retur- og angrerett fra du mottar varen

Medlemsbonus

Du får bonus hver gang du handler hos oss

Kundeservice

Kontakt oss på tlf. +47 21 95 94 90 (09-15 hverdager) eller email info@med24.no

Spar enda mer på dine sunne valg!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få tilgang til eksklusive tilbud, kampanjer og eksperttips.