Produktmerkinger

Skrevet av

Allergy Certified

Én verden - ét merke
Kontaktallergi er i kraftig stigning verden over.

AllergyCertified er et internasjonalt allergimerke, som sertifiserer kosmetiske produkter verden over. AllergyCertifieds motto er: One world - one label.

Kriteriene er utarbeidet av en toksikolog som sjekker alle innholdsstoffene og konsentrasjoner av hvert enkelt produkt og sikrer, at det er så mildt og skånsomt for huden som overhodet mulig.

Les mer på www.allergycertified.com (engelsk)

Aloe Vera IASC

International Aloe Science Council er en organisasjon som består av bransjens ledende avlere, produsenter og forskere. IASC stiller høye krav til sine medlemmer, i tillegg arbeider de intensivt med bl.a. sertifisering av råvarer, samt forskning på Aloe Veraens berømte egenskaper. IASC's symbol garanterer deg et reelt Aloe Vera-produkt som virker.  

Astma-Allergi Danmark

Fokus på deg og din helse
Ingen parfyme, produktsminke og andre unødvendige ingredienser, slik at risikoen for allergi og utvikling av allergi er så liten som mulig. Alle ingrediensene er grundig risikovurdert i forhold til allergi og helse. Den blå krans handler om, hva som er best for deg og din helse.

Bisphenol A (BPA)

Bisphenol A (BPA) er et organisk stoff, som er en del av blant annet produksjonen av polycarbonatplast.Vi utsettes hovedsakelig for stoffet gjennom kosten, da BPA kan vandre over i fødevarer fra beholdere fremstillet av polycarbonatplast. Barn spiser og drikker mer på vektbasis enn voksne og belastes derfor relativt mer, hvis en fødevare inneholder BPA. Ved lave doser BPA er det påvist effekter på nervesystemet, atferd, endret utvikling av prostata og urinrør og mulige forstadier til kreft i prostatakjertelen og brystkjertelen, som er påvist via dyreforsøk. Det er ingen tvil om, at BPA har hormonforstyrrende effekter.

CE Merkning

CE-merket er en erklæring på at produktet lever opp til direktivenes og standardenes krav. CE-merket er altså ikke et kvalitetsmerke. Men kravene i lovgivingen tar utgangspunkt i miljøhensyn og forbrukernes sikkerhet og helse. Her er det viktig å bemerke, at CE-merking ikke i alle tilfeller betyr, at produktet er testet. For noen produkter er det ikke krav om testing, mens det for andre produkter, f.eks farlige maskiner, er krav om, at de skal testes av en uavhengig instans – en tredjepart. Et CE-merke betyr nødvendigvis heller ikke, at produktet er produsert innen for EU/EFTA.

EcoCert

EcoCert merket er opprinnelig et fransk økologimerke, men siden 1991 har merket blitt internasjonalt. EcoCert merket kan ses på produkter fra hele verden, blant annet kosmetikk, fødevarer og klær. EcoCert-merket brukes både på økologiske og naturlige produkter og har fokus på fair trade og bæredyktighet. EcoCert er en privat, fransk standardiseringsvirksomhet, som er sertifisert til å kontrollere og utstede merket. Det fremgår ikke klart på EcoCerts hjemmeside, hvem som står bak kriteriene.

EU's økologimerke

EU's økologimerke innebærer at fødevareprodusenter - og de bøndene, de får deres ingredienser fra - har overholdt EU's regler for økologiske fødevarer. Reglene - og logoen - har til formål å hjelpe EU's økologiske bønder med deres pleie av arealer samt å opprettholde biodiversiteten samt en høy standard innenfor dyrebeskyttelse.
Det er obligatorisk å bruke EU-logoen på økologiske produkter, som er merket/pakket/tilberedt i EU. Omkring 2% av alle fødevarer kjøpt av forbrukene i EU er sertifiserte som økologiske, og omkring 200.000 landbruk i EU er sertifiserte som økologiske produsenter.
Nasjonale økologiske sertifiseringsmerker kan også brukes sammen med EU 's logo.

Fairtrade

Fairtrade-merket er en internasjonal merkingsordning som betyr, at bønder og plantasjearbeidere i Afrika, Asia og Sør- og Mellom Amerika betales en fair pris. Når du kjøper produkter med Fairtrade-merket, er du med til å skape en bedre fremtid for både småbønder og plantasjearbeidere.

Fullkorn

Fullkorns logoen er den logoen som gjør det lett å velge fullkorn. Fullkorns logoen sikrer deg en vare med masse fullkorn. Det betyder, at alle kornets deler er med, også kim og skalldelene, hvor de fleste fibre, vitaminer og mineraler er. Fullkorn kan være hele, knust eller malt til mel, men uansett formalingsgrad har det fortsatt alle de viktige næringsstoffene, som et korn har.
I tillegg stiller fullkorns logoens krav til innholdet av fett, sukker, salt og kostfibre i produkter med fullkorns logoen.

The leaping bunny / Ikke testet på dyr

The Leaping Bunny logoen er den eneste internasjonalt anerkjente logoen som garanterer forbrukene, at det ikke er bruk dyreforsøk i utviklingen / produksjonen av alle varer, som har logoen fra en fast skjæringsdato. 

Latex fri

Er du allergisk mot latex, så hold øye med dette merket. Det er din garanti for, at produktet ikke inneholder latex.

Natrue

For å bruke NATRUE-merket er det krav at minst 75% av alle individuelle ferdige produkter (dvs reseptorer) i en given serie av kosmetiske produkter av samme merke (definert som varemerke /merkevare samt merkevarekommunikasjon) kan sertifiseres som naturlig eller økologisk kosmetikk. Dette krav gjelder ikke for kosmetiske råvarer.

Nøkkelhulsmerket

Fødevarer med Nøkkelhullet lever opp til et eller flere krav for innholdet av fett, sukker, salt eller kostfibre - derfor gjør Nøkkelhullet det lett å velge sunnere og bruke de offisielle kostrådene i hverdagen. Les mer på nokkelhullsmerket.no

Det røde økologimerket

Det røde Ø-merket blev innført i 1989. Ø-merket er en garanti for, at et økologiske produkter er kontrollert av de danske myndighetene som jevnlig fører kontroll med de jordbruk og virksomheter som produserer, forarbeider, pakker eller merker de økologiske varene i Danmark.

Ø-merket kan frivillig benyttes i merkingen av fødevarer, når disse markedsføres som økologiske i varebetegnelsen. Det er en betingelse, og det er at merkingen med Ø-merket foretas av en virksomhet, som er inkludert i de danske myndighetenes økologikontroll. Les mer på naturerhverv.dk (dansk).

PVC fri

PVC kan inneholde problematiske stoffer, som belaster miljøet og helsen.
PVC (Poly Vinyl Chlorid) består av kullstoff, brynt og klor. Plasttypen er slitesterk, lett å arbeide med og billig. Den harde plasten kan lett gjøres myk og farges. Derfor brukes PVC også i mange forskjellige produkter. Myke plastikkleketøy kan være laget av PVC mykgjort med phthalater. Laboratorietest med forsøksdyr har vist, at visse phthalater kan påvirke forsøksdyrs forplantningsevne samt forårsake nyreskader, kreft og nedsatt immunforsvar. Man har mistanke om, at stoffene også har samme virkning mennesker. Derfor er det forbudt å bruke phthalater i leketøy til barn under tre år.

Det er vanskelig å unngå, at mindre barn leker med leketøy beregnet til større barn, tenk derfor på mindre søsken når du velger leketøy til større barn. Se etter dette merket for å unngå PVC / phthalater.

Soil Association

Britisk sertifiseringsorgan som ble opprettet i 1946. Soil Association begynte i 2002 at sertifisere produkter til personlig pleie og det finnes nå mer enn 2600 sertifiserte produkter, slik som eteriske oljer, hudpleie, hårprodukter og babypleie.

Standarden bygger på forsiktighetsprinsippet, som vil si at finnes det ikke et klart bevis for at en ingrediens er sikker, så må den ikke benyttes.

Hvis et produkt skal sertifiseres økologisk av Soil Association skal det inneholde minimum 95% økologiske ingredienser (vann teller ikke med). Inneholder produkter mellom 70 og 95% økologiske ingredienser kan det også sertifiseres av Soil Association, men det må ikke kalles økologisk, det kan kun rapporteres hvor stor andel økologiske ingredienser som er i produktet. Hvis en given ingrediens finnes økologisk, skal denne alltid benyttes i produktet. Alle andre ingredienser skal være bio-nedbrytbare og sikkerhetsgodkjente, samt at Soil Association har utarbeidet en liste over hvilke ingredienser de tillater. I produkter sertifisert av Soil Association er det ingen parabener, sodium laureth sulfat (såpestoff), syntetiske farger og duftstoffer, alkylsulfater og antioxidanter (unntatt naturlig E- og C-vitamin). Konserveringen er begrenset til benzyl alkohol, sorbinsyre og dets salte, benzoesyre og dets salte, E-vitamin og askorbinsyre, samt at det er strenge krav til hvordan ingrediensene skal utvinnes.

Merket finnes også på fødevarer. Soil Association har egne kriterier for økologisk produksjon, som på visse punkter er mer restriktive enn EU’s krav til økologiske produktion. (dansk). Dessuten har organisasjonen kriterier for fiskeoppdrett, så kanskje du også kan støte på fisk med dette engelske merket for økologi.

Svanemerket

Svanen er det nordiske miljømerket. Det blev etablert av Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark ble med i 1997. Svanen brukes i alle nordiske land, dvs. Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Målet med miljømerkene er å minske forbrukets samlede miljøbelastning. Derfor ser miljømerkene på hele produktets reise og de miljøproblemer som oppstår underveis -til gavn for mennesker, miljø og for jordens ressurser. Les mer på svanemerket.no.

USDA Organic

USDA er forpliktet til å hjelpe økologisk landbruk med å vokse og trives. Oktober 2012 markerte 10-året for USDA Organic Seal, og de er stolte av, at det er blitt til en førende global standard.

Hva er økologisk landbruk? Økologisk landbruk produserer produkter ved hjelp av metoder som bevarer miljøet og unngår de fleste syntetiske materialer, som pesticider og antibiotika. USDA sine økologiske standarder beskriver hvordan bønder dyrker, gjødsler og oppdretter husdyr og hvilke materialer, de kan bruke. Økologiske bønder og fødevareprodusenter følger et bestemt sett av standarder for at produsere økologiske fødevarer. Disse standardene dekker produktet fra jord til bord, herunder jord- og vannkvalitet, skadedyrs bekjempelse, praksis husdyr, og regler for tilsetningsstoffer.

Økologiske landbruk og prosessorer:

 • Bevarer naturressurser og biodiversitet
 • Støtter dyrs helse og velferd
 • Gir adgang til utendørs, så dyrene kan udøve deres naturlige adferd
 • Bruker kun godkjente materialer og råvarer
 • Bruker ikke genmodifiserte ingredienser
 • Foretar årlige onsite inspeksjoner
 • Separerer økologiske fødevarer fra ikke-økologiske fødevarer

Krav

KRAV er Sveriges mest berømte miljømerking av fødevarer KRAV merket beviser at et produktet er fremstillet på økologiske grunnlag med særlig høye krav til dyrevelferd, helse, sosial ansvarlighet og miljøpåvirkning.
Det produktet, som har KRAV merket overholder KRAV standarder, kontrolleres minst én gang om året. KRAV er økologisk, som betyr at dyrene lever et godt liv, dyrkingen er miljøvennlig uten kjemiske pesticider eller kunstgjødsel, bonden får et bedre arbeidsmiljø, er maten inneholder ikke merkelige sammenblandinger eller er fremstillet av GMO'er.

Sammenlignet med EUs minimumsstandarder for økologisk produksjon, EUs økologiske merke eller EU ekko, har KRAV strengere regler som dyrevelferd. KRAV har også regler for klima og sosiale hensyn. Det har ikke EU ekko. KRAV etikett finnes på mat fra hele verden - Det er ikke nok, med hvor maten kommer fra, det handler også om, hvordan den blir produsert. På denne måten kan du gjøre en forskjell for dyr, miljø og mennesker både nær og fjern.

Egnet for veganere

Se etter dette merke hvis du ønsker veganske produkter

The Vegan Society

Når du kjøper produkter, som er merket med den veganske solsikken, vet du med det samme, at "verdens førende veganer myndighet har kontrollert, at dette produktet eller service er uten animalske ingredienser og tester".

Melamin fra Rice

The Original RICE Quality

Kvaliteten av melaminet vår er den beste som er tilgjengelig, og det er noe som er viktig for oss. Våre melaminprodukter er godkjent av mattilsynet og er testet til å være sikre til kontakt med matvarer. Bisphenol A (BPA) og phtalater brukes ikke i produksjonen av melaminproukter og våre melaminprodukter er derfor helt uten disse stoffene. Du kan alltid kjenne igjen RICE melamin ved å se etter hologram klistermerket som singnalerer den originale RICE kvalieten. Så hold øye med ’Original RICE Quality’ merket så er du sikker på at du får den beste kvaliteten med hjem. For å få mest mulig ut av melaminproduktene dine bør du følge disse forholdsreglene:

 • Melamin er ikke egnet til bruk i mikrobølgeovn
 • Husk å se etter sprekker og kassér produktet dersom du finner noen
 • Melaminprodukter blir slitt med tiden og får en matt overflate
 • Produkter med en veldig matt overflate bør kasseres.

GOTS certificering

I 2011 anerkjente den amerikanske regjeringen GOTS som det eneste økologiske miljømerket på klær og tekstiler i USA. Merket gir produktene en troverdig garanti for en miljømessig og sosialt ansvarlig produksjon gjennom hele forsyningskjeden. GOTS (The Global Organic Textile Standard) er en standard for økologiske fibre som er kjent og anerkjent i hele verden. Den internasjonale arbeidsgruppen bak GOTS består av Organic Trade Association (USA). Japan Organic Cotton Association (Japan), International Association Natural Textile Industry (Tyskland) og Soil Association (Storbritannia). GOTS omfatter uavhengig sertifisering av hele forsyningskjeden. GOTS kontrollerer innholdsstoffer fra produksjon og innhøsting av råvarer, gjennom forberedningen til det ferdige produktet, og gir en troverdig garanti for en miljømessig og sosialt ansvarlig produksjon til forbrukerne.  

Friend of the Sea - Sustainable Seafood

Friend of the Sea er et av verdens ledende sertifiserings prosjekter for produkter som kommer fra bærekraftige fiskerier.  

Glutenfritt segl

Dette merket er din garanti for at produktet er uten gluten. 

Paraben fri

Mange vet godt at de aller fleste parabener er hormonforstyrrende og faktisk ikke er spesielt godt for vår personlige helse. Produkter med dette merket er uten parabener. 

Debio Øko

Debio kontrollerer og godkjenner økologiske produksjoner i Norge. De er garant for at de produkter, som er markert med godkjennelsesmerket, produseres på en organisk måte. Alle økologiske fødevarer produsert i Norge godkjennes av Debio. Denne godkjennelsen er en forutsetting for å kalle et produkt for økologisk, og for å bruke Ø-merket i markedsføringen.

Begrepet økologisk er beskyttet, og alle, som produserer økologiske fødevarer skal overholde reglene om offentlige innkjøp, som finnes på dette område (økologi forordninger) . I dag er de fleste av Debio sine aktiviteter fokusert på tilsyn av økologisk produksjon. 

Demeter merket

Demeter merket brukes på matvarer som er produsert etter biodynamiske prinsipper, eller demeterprinsippene. 

Biodynamisk jordbruk er en detaljert beskrivelse av hvordan man kan styrke det levende på alle områder i landbruket. 

Latex fri

Dette merket garanterer at produktet ikke inneholder latex. 

Helsefare

Kjemikalier som kan gi hud- og øyeirritasjon, allergisk hudreaksjon, luftveisirritasjon, sløvhet eller svimmelhet.

Kronisk helsefare

Kjemikalier som gir kroniske skader, som kreft, skader på arveanlegg, og skader på forplantningsevnen. Omfatter også kjemikalier som gir allergi ved innånding, organskade eller lungeskade ved innånding.

Miljøfare

Kjemikalier som er farlige for miljøet.

Fri frakt fra 499 kr

Med Helthjem, Posten eller PostNord

14 dagers returrett

14 dagers retur- og angrerett fra du mottar varen

Medlemsbonus

Du får bonus hver gang du handler hos oss

Kundeservice

Kontakt oss på tlf. +47 21 95 94 90 (09-15 hverdager) eller email info@med24.no

Spar enda mer på dine sunne valg!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få tilgang til eksklusive tilbud, kampanjer og eksperttips.