Atopisk hud - fakta og gode råd til egenomsorg

Atopisk hud

Hva er atopisk hud?

Atopisk hud, også kjent som atopisk dermatitis, astmaeksen eller barneeksem er en tilstand som ofte sees hos barn og viser seg med tørr og kløende hud som også ofte er rød. Med tiden kan det oppså væskende blærer og blemmer som i værste fall kan utvikle seg til en betennelsestilstand som ligner barnesår. 

Det er typisk for atopisk hud at utslettet befinner seg ulike steder på kroppen alt avhengig av alder. 

 • Hos spedbarn viser det seg som regel som små væskende blærer på kinn og hender. Utslettet kan også forekomme på armer og bein. Utslett i bleieområdet er ikke vanlig i den alderen.
 • Hos småbarn vil eksemet ofte være tørrere og ofte ha klømerker. Utslettet er oftest på kropp, armer og bein - gjerne i knehasene, ankler, albuer og håndledd.
 • Hos unge og voksne er huden tørr og kløende og noen steder kan huden være fortykket pga massiv kløe. Utslett vil ofte vise seg på overkroppen, i bøyefurene på armer og bein, og i ansikt på hendene.

Hyppighet og årsaker

Atopisk eksem er en delvis arvelig sykdom og er den hyppigste kroniske barnesykdommen i Norge. Sykdommen kan ikke helbredes, men det er mulig å lindre symptomene med kremer, legemidler og kosttilskudd. Sykdommen utvikles oftest (90%) hos barn i alderen 0-4 år. Dette er årsaken til at sykdommen ofte omtales som barneeksem. I de fleste tilfeller av barneeksem forsvinner sykdommen igjen ved 7-11 år. Likevel er det fortsatt risiko for å utvikle andre former for eksem eller å få tilbakefall senere i livet – også som voksen. Dette skjer for ca. 25% av alle barn med barneeksem. Barneeksem karakteriseres som et vedvarende, kløende eksem med symptomfri perioder avbrutt av eksemutbrudd av varierende alvorsgrad.

Atopisk hud kan både være arvelig og miljøpestemt og derfor kjennes den presise årsak til sykdommen ikke. Likevel vet man at ingen barn fødes med barneeksem, men sykdommen utvikler seg innen de første leveuker. Samtidig er det påvist at forstyrrelser i hudens immunsystem spiller en rolle for utviklingen av barneeksemet.

Dessverre er sykdommen i en rivende utvikling og antallet tilfeller øker markant. Økningen ses alene i den vestlige verden, mens antallet i det tidligere Østeuropa slett ikke er tilsvarende. Derved har forskere knyttet sykdomsutviklingen sammen med den vestlige verdens livsstil, uten å kunne nevne hvilke faktorer der spiller inn. Økningen kan skyldes økt forurensning, innendørs allergener som husstøvmidd samt et stort fall i barn som blir ammet. Ca. 70 % av eksemtilfellene skyldes arvelige faktorer, som kan vise seg hvis den ene forelder har en atopisk sykdom (barneeksem, astma, høysnue eller allergi). Hvis begge foreldre har en atopisk sykdom, øker risikoen til 80 %. Samtidig har klimaet en vesentlig betydning for barneeksem. Oftest forverres sykdommer markant i vinterperioden hvor luftfuktigheten faller. I vår- og sommerperioden ses ofte en forbedring, da den økte mengden sollys og saltvann har en positiv effekt på sykdommen.

I dag er det vitenskapelig bevist at personer med atopisk hud har en endring i immunsystemet siden huden deres ikke er i stand til at bekjempe utefrakommende bakterier og virus på samme vis som friske personer. Dette har dessverre stor betydning for disse pasientene da nyere forskning viser at tilstedeværelse av bakterier på huden kan gi en markant forverring av sykdomsforløpet. Samtidig er pasientenes hornlag i huden endret, da sammensetningen av fettsyrer i hornlaget er annerledes enn normalt og lettere gjennomtrengelig for vann og andre utefrakommende stoffer. Detet resulterer også i at vannet i huden har lettere ved at fordampe og uttørking av huden oppstår.

Hos ca. 50% av alle pasienter med atopisk eksem kan man påvise en gendefekt i det gen som styrer produksjonen av et proteinet som kalles filaggrin. Filaggrin er med på å holde hudens barrierefunksjon i balanse og ved forandringer i filaggrin-gjenet oppstår det en nedsatt hudbarrierefunksjon.


Sykdomsutvikling og symptomer

Hos spedbarn (0-12 mdr.) ses barneeksemet oftest på kinn, hake, håndrygg og utsiden av bein og armer. Etter 1½-2 års alderen endrer eksemet ofte karakter til «klassisk» barneeksem som er lokalisert i bøyefurer, f.eks. knehaser og albuebøyninger, men kan også ses ved håndledd og ankler. Hos voksne forekommer atopisk eksem oftest i ansikt, hårbunn, hals og øvre deler av kroppen. Det viser seg at 75% av de voksne dessuten også har håndeksem. Eksemet er her hovedsakelig lokalisert på håndryggene og mellom fingrene.

Barn med barneeksem vil oppleve kløe, ekstrem hudtørrhet, et tilbakevendende eksem og evt. vil det være familiemedlemmer med atopiske sykdommer. Pga. deres defekte hudbarriere, har huden vanskelig for å holde på fukt, vannet fra huden vil fordampe og etterlate huden tørr og ekstra mottakelig for bakterier og allergener som kan fremprovosere eksem. Det er derfor ytterst viktig, å beskytte huden med fete kremer for å redusere risikoen for fordamping samt øke hudens beskyttende egenskaper. Det anbefales å bruke kremer  som er tilpasset huden - jo tørrere hud, jo fetere krem. Det anbefales også at kremen er helt uten parfyme og fargestoffer.

Når huden er veldig tørr kan det lett oppstå åpne sår etter kraftig kløe. Når det er hull på huden er den mye mottakelig for infeksjoner og virus som kan bre seg eksplosivt. Barn med barneeksem vil derfor være spesielt mottakelige for f.eks. herpes (forkjølelsessår) og stafylokkokinfeksjoner.


Slik stilles diagnosen:

Vanligvis stiller ens lege diagnosen ut fra forløpet av sykdommen og gjennom å kikke på utslettet, både plassering og utseende. 


Allergi og atopisk eksem

Som utgangspunkt kan man ikke se en direkte sammenheng mellom barneeksem, astma og allergi. Det betyr at barneeksem IKKE medfører astma. Likevel er pasienter med barneeksem i økt risiko for å utvikle andre atopiske lidelser, f.eks. astma, høysnue og allergi - ca. 1/3 av barn med eksem utvikler astma.

Nærmere forskning har vist at visse forhold eller matvarer kan utløse kløe, irritasjon og oppblussing av eksem. Heriblandt er f.eks. tomat- og appelsinsaft som lett kan irritere huden og svi når det kommer rundt munnen eller på kinnene. Dette gir likevel ikke grunn til å tro at barnet har allergi overfor disse matvarer da matvarene normalvis vil irritere huden – også hos friske personer. Det ses derfor sjeldent at barn med barneeksem utvikler allergi over for matvarer. Utvikles allergi kan det kun bekrefte at barn med barneeksem har et immunforsvar som ikke er utviklet som andres. Man skal likevel overveie å undersøke for matvareallergi hvis sped- og småbarn har  utbredt eksem som ikke forsvinner eller reduseres ved standardbehandling og som er til stede hele året uten forbedring om sommeren.


Behandling

- behandling med fuktighetskrem

Det er veldig viktig å unngå uttørking av huden. Fettkrem, fuktighetskrem eller olje bør brukes minst 2 ganger daglig og alltid etter bad. Badene skal helst være så korte som mulig og i lunkent vann – veldig varmt vann tørker ut huden ytterligere . Såpe tørker ut også huden, men holder også bakterier bort slik at infeksjoner forebygges. Derfor kan det anbefales å vaske eksemområdet med en vaskegel eller vaskeolje og i lunkent vann for å oppnår effektiv behandling. Oljebad er ikke mer effektive enn smøring med fettkremer eller fuktighetskremer. 

- behandling med legemidler

Hvis tilfellet av eksem er veldig voldsomt kan det være nødvendig å bruke et glukokortikoidholdig/binyrebarkhormonholdig legemiddel til huden. Kremene eller salvene finner i 3 ulike styrker. F.eks. Hydrokortison som er svakt virkende, Locoid som er middelsterkt og Elocon som er sterkt virkende. Hvis kremen brukes korrekt kan denne behandlingen være tilstrekkelig - likevel alltid sammen med en fettkrem, fuktighetskrem eller olje. I dag velger flere og flere ikke å bruke binyrebarkhormon da det i de senere årene har kommet et annet behandlingstilbud. En immunmodulerende behandling med enten tacrolimus (salve) eller pimecrolimus (krem) kan være et alternativ hvis behandlingen med binyrebarkhormonkrem ikke er tilfredsstillende eller man opplever bivirkninger. Immunmodulerende krem/salve er ikke mer effektiv enn binyrebarkhormonkrem, men denne behandlingen har ikke bivirkningen som gjør huden tynn.

I et eksem kan det lett oppstå betennelse og hvis det er infisert med bakterier kan det være nødvendig å bruke bakteriedrepende midler. Dette kan f.eks. være en binyrebarkhormonkre, som er tilsatt antibiotika (Brentacort), alternativt kaliumpermanganat-bad (røde bad) eller avvaskning med desinfiserende såpe. Dette skal alltid være etter avtale med egen lege.


Egenomsorg - unngå forverring av atopisk eksem

 • Som oftest opplever flere bedring i sommerperioden siden sol har en positiv effekt på eksem. Soling og lysbehandling hjelper på eksemet, men bør dyrkes med måte og selvfølgelig med en høy solbeskyttelse.
 • Hvis det er mistanke om at visse matvarer ikke tåles og eksemet ikke forsvinner ved behandling eller hvis det er symptomer som elveblest, astma eller mageproblemer kan man i samarbeid med egen lege få foretatt undersøkelse for matvareallergi.
 • Inneklimaet kan ha en stor betydning for atopisk eksem. Svette kan forverre eksemet øyeblikkelig. Derfor anbefales det å holde soverommet kjølig. En luftrenser kan være en god hjelp, for å skape et sunt inneklima. Samtidig kan støv og husdyr forverre sykdommen. Derfor bør tepper og annet innbo som samler støv kastes og kjæledyr med pels (katt, hund, kanin mm) bør ikke anskaffes.
 • Tobakksrøyk i hjemmet bør unngås for å forebygge utvikling av astma som komplikasjon.
 • Påkledningen har også betydning. Bomull innerst mot huden gir de beste betingelsene for utslættet, imens ull kan gi kløe og irritasjon.
 • udens barrierefunksjon kan bedres ved å behandle med fettkrem eller fuktighetskrem flere ganger daglig - dette kan forebygge nye eksemutbrudd
 • Huden bør holdes ren med et daglig bad (gjerne kort og kjølig)

Essensielle fettsyrer - har de en positiv effekt?

Det er mye som tyder på at personer med allergi ikke tar opp og omdanner de livsviktige (essensielle) fettsyrene korrekt. Disse fettsyrene har stor og viktig betydning for huden. Det dreier seg først og fremst om fiskeoljer og gammalinolensyre (GLA) som det anbefales at man inntar oralt (olje eller kapsler). Gammalinolensyre kan også påsmøres huden direkte, hvor den også har en veldig god effekt. Kjempenattlysolje inneholder den essensielle fettsyren GLA - gammalinolensyre, som har en rekke viktige virkninger på kroppen og blant annet er viktig for hudens trivsel. I vår kropp dannes gammalinolensyre ut fra linolensyre som finnes i diverse planteoljer. Det er likevel ikke alle personer som er i stand til å danne nok GLA, bl.a. ved mangler i kosten. Det kan derfor være nødvendig med et kosttilskudd for å få dekket dette behovet og derved oppleve en bedring i huden.

En undersøkelse viser at over 50% av eksempasienter opplever en markant bedring i sykdommen etter oppstart med et tilskudd av gammalinolensyre som blant annet finnes i kjempenattlysolje og linfrøolje. Fiskeolje kan også ha en gannlig effekt på eksem. Det kan være en fordel, å kombinere fiskeolje (omega-3 fettsyrer) med gammalinolensyre og linfrøolje (omega-6 fettsyrer), da det gir den beste balansen.

Et alternativ kan være EPA-GLA fra Biosym, som er en blanding av gode fettsyrer, som også har en positiv effekt på huden.

Følgende faktorer kan motvirke dannelsen av gammalinolensyre:

 • For mye kolesterol
 • Inntak av for store mengder mettet fett
 • For stort inntak av industrielt forarbeidet olje
 • Transfettsyrer som dannes når fettstoffer føres faste f.eks. ved fremstilling av margarin.
 • Oljer som har vært varmet opp over steketemperatur
 • Frityrolje
 • Alkohol
 • Alder
 • Virusinfeksjoner som følge av fårlig ernæring
 • Sukkersyke og pre-diabetes tilstander
 • Høyt sukkerforbruk

Fri frakt fra 499 kr

Med Helt Hjem eller Postnord

14 dagers returrett

14 dagers retur- og angrerett fra du mottar varen

Medlemsbonus

Du får bonus hver gang du handler hos oss

Kundeservice

Kontakt oss på tlf. 21 95 94 90 (09-15 hverdager) eller email info@med24.no

Spar enda mere på alle dine sunne innkjøp!

Meld deg til nyhetsbrevet vårt og få tilgang til eksklusive tilbud, kampanjer og eksperttips til en sunnere livsstil.